HOME CONTACT

contact

"Scheiden in dialoog, en andere moeilijke gesprekken" is de bemiddelingspraktijk van Hilde Floridor. Zij is master in de criminologie en volgde de opleiding "bemiddeling in familiezaken" aan de K.U.Leuven.

 

Adres: Halensebaan 49

            Diest

Telefoon: 014/54.40.30
Gsm :     0476/28.09.25

Email: info@scheidenindialoog.be

 
Het kantoor ligt op 5 min. rijden van afrit 25/E314 te Halen.

 

plan

 
Ruime parking achter het gebouw.

© 2018 SCHEIDEN IN DIALOOG

WEBDESIGN-BB

 

 

 

 

tot wie richt bemiddeling zich ?

  

 

    Jullie wonen feitelijk of wettelijk samen en wensen deze relatie te beëindigen.

Dit op zich stelt weinig problemen. Jullie willen echter ook een goede regeling voor de kinderen uitwerken. Hierbij is begeleiding van een bemiddelaar meer dan welkom. Tevens kunnen jullie er ook voor opteren om de verdeling van de goederen bij de bemiddelaar te bespreken. Lees meer


    Jullie zijn gehuwd en wensen te scheiden.

Jullie zijn gehuwd en een proefscheiding dringt zich op.
Een bemiddelaar kan jullie helpen om de nodige afspraken te maken.

Jullie zijn gehuwd en hebben beslist om te scheiden.
Maar hoe begin je daaraan? In principe zijn er twee verschillende scheidingsparcours: Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT) en Echtscheiding wegens Onherstelbare Ontwrichting (EOO).

Bij Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) is er een totale overeenkomst nodig voor je naar de rechtbank stapt. Dit wil zeggen dat men afspraken moet maken over de goederen en het eventuele onderhoudsgeld tussen de partners. Tevens moet het ouderlijk gezag, het verblijf en de kosten van de kinderen geregeld worden. Op basis van deze overeenkomst spreekt de rechtbank de echtscheiding uit.

Bij Echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting (EOO) vraagt men aan de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken en wordt nadien alles geregeld. Dit parcours loopt via de advocaten van beide partijen.

Een bemiddelaar legt jullie deze twee verschillende scheidingsparcours uit en licht de meerwaarde van scheiden met bemiddeling toe. 

Jullie zijn gehuwd en kiezen voor een EOT.
Als jullie kiezen voor EOT kan de bemiddelaar met jullie het hele scheidingsparcours doorlopen en jullie echtscheiding afhandelen. Op basis van de in bemiddeling opgestelde documenten spreekt de rechtbank de echtscheiding uit.

Jullie zijn gehuwd en kiezen voor een EOO.
In dit geval kunnen jullie opteren om bepaalde zaken voor te leggen aan de rechtbank, en om over andere aspecten samen te beslissen. Hierbij kan de bemiddelaar jullie helpen om bepaalde strijdpunten te ontmijnen, zodat jullie uit de impasse geraken en tot een deel - akkoord komen. Lees meer


    Jullie zijn gescheiden.

Ook na een scheiding kan het goed zijn een bemiddelaar te contacteren: jullie zijn weliswaar ex-partners, maar nog steeds de beide ouders van jullie kinderen. Wat men ten tijde van de scheiding geregeld heeft, voldoet niet meer: de gemaakte afspraken lopen niet vlot, zijn moeilijk haalbaar in de praktijk…. Dit alles maakt communicatie tussen de ouders noodzakelijk, en laat dit nu juist moeilijk zijn. Beroep doen op een bemiddelaar kan helpen om de communicatie vlot te trekken en tot realistische afspraken te komen. Lees meer


    Andere moeilijke gesprekken.

Niet enkel in verband met (echt)scheiden kan je bij een bemiddelaar terecht, ook met andere conflicten kan je een beroep doen op zijn deskundigheid. Denken we in dit geval aan familieruzies, conflicten tussen buren, vrienden, collega's.

 

logo